Aj vašich žiakov viac nadchnú zaujímavosti ako strohé informácie? Po polroku, má opäť možnosť 20 slovenských učiteľov zažiť bezplatnú vzdelávaciu aktivitu pre pedagógov v Zámku Schloss Hof a Niederweiden, ktoré ležia len pol hodiny od Bratislavy s témou pôsobenia Márie Terézie v slovenskom pohraničí. (bezplatný autobus odchádza z Bratislavy)

Mária Terézia a Habsburgovci

Účastníci budú mať možnosť získať informácie o pôsobení Márie Terézie v našom okolí, získať ucelený prehľad života pred 300 rokmi na zámkoch a statkoch, o stolovaní Habsburgovcov prostredníctvom výstavy POKLADY Z KOLEKCIE CISÁRSKEHO STRIEBRA, o udržiavaní životného štandardu a denných potrieb panovníkov, ale aj informácie o bežnom živote poddaných a remeslách.

Aktivita prebieha prostredníctvom lektorského sprievodu a diskusie podľa otázok účastníkov, ale aj prostredníctvom možnosti samostatne prechádzať jednotlivé miestnosti, statok, či tematické záhrady. Informácie v zámku sú aj v slovenskom jazyku, čo búra jazykovú bariéru.

Aj ďalšie témy

Zámok Schloss Hof realizuje už niekoľko rokov vzdelávacie programy pre žiakov a školy v slovenskom, maďarskom, nemeckom aj anglickom jazyku z oblasti dejepisu, biológie, regionálnej výchovy, pracovnej výchovy a výtvarnej výchovy. Žiaci majú tak možnosť v inšpiratívnom, bezpečnom a jedinečnom prostredí zažiť vyučovanie, či workshopy a vnímať vzdelávanie netradičným spôsobom. Učitelia si tak môžu bezplatne na tejto aktivite obzrieť aj miesto pre školský výlet, či exkurziu.

Spúšťame prihlasovanie

Do Schloss Hofu môžu cestovať učitelia z viacerých regiónov, nástupné miesto je však len v Bratislave, odkiaľ pôjde objednaný autobus do zámkov Schloss Hof a Niederweiden bezplatne, rovnako aj naspäť. (Aktivita je z Bratislavy naozaj úplne zdarma)

14.4.2023 (piatok)  –  Bratislava – Schloss Hof – Niederweiden

5.5.2023 (piatok)  –  Bratislava – Schloss Hof – Niederweiden (takmer obsadený)

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie. Potvrdenie dostanete v priebehu niekoľkých dní emailom.

Verím, že sa vidíme v Schloss Hofe !

Zdieľajte a dajte vedieť kolegom!