Kedy:
03/28/2023 @ 08:00 – 03/29/2023 @ 15:30
2023-03-28T08:00:00+02:00
2023-03-29T15:30:00+02:00
Kde:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Saleziánov 3565/1
071 01 Michalovce
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
PhDr. Mgr. Rastislav Barkasi
056/2440 503

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím

Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Michalovce

Prihlášky na Rastislav.Barkasi@upsvr.gov.sk

Téma: Riešenie rovesníckeho násilia a prevencie šikanovania v školskom prostredí

  • Rovesnícke násilie
  • Násilie a šikanovanie
  • Stratégia prevencie
  • Možnosti školského prostredia
  • Obeť, agresor, publikum
  • Brzdy a akcelerátory šikanovania
  • Analýza prípadov
  • Rolové hry