Milí učitelia a odborní zamestnanci,

médiami sa začali šíriť informácie o fenoméne Modrá veľryba. O tejto aktivite síce ešte nevieme veľa, jej nebezpečenstvo pre deti a mladých ľudí je však evidentné. Ak by sa aj hru podarilo potlačiť, prípadne dokázať, že bola len výstrelkom, je zrejmé, že s podobnými nebezpečnými hrami sa budeme stretávať aj naďalej. Skôr, než odborníci vytvoria účinné preventívne aktivity a zareagujú komplexnejšie na tento problém, môžeme spoločne spraviť viacero krokov. Na základe odborných skúseností sme vytvorili pre vás niekoľko tipov a rád, ktorými môžete preventívne pôsobiť na vašich žiakov a ich rodičov.

Bezplatne si môžete stiahnuť náš voľne šíriteľný eBOOK k tejto téme. Odporúčame vám informácie z neho prispôsobiť na vaše možnosti a potreby vašich jednotlivých  žiakov.  Veríme , že vám eBOOK pomôže. Ak chcete dostať aj prípadnú aktualizáciu tohto dokumentu, ktorá bude reflektovať nové skutočnosti, ktoré ukáže čas, stiahnite si verziu s jednoduchou registráciou mena a emailovej adresy, na ktorú Vám budeme môcť aktualizovaný dokument poslať.

Bez registrácie:

https://edusmile.sk/wp-content/uploads/2017/04/Modrá-veľryba-v-škole.pdf

S registráciou: