Výstava v bratislavskej Inchebe, ktorá má za sebou prvé týždne a prvé tisícky návštevníkov, sa otvára aj pre učiteľov. Edusmile s.r.o. v spolupráci so slovenským organizátorom výstavy JVS group, majú záujem, aby sa učitelia o výstave dozvedeli čo najviac a samozrejme priamo a zblízka. Preto sme pripravili na dňa 3.11.2017 bezplatnú VZDELÁVACIU AKTIVITU „ĽUDSKÉ TELO“, na ktorej sa budú môcť učitelia s fundovaným sprievodcom – medikom, pozrieť na všetko, čo ľudské telo ponúka. Hlavným cieľom aktivity je, aby učitelia získali jedinečné poznatky o ľudskom tele, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu ich vyučovania anatómie človeka. A taktiež, aby sa nebáli vziať svojich žiakov na výstavu, ktorá im dá niekoľkonásobne lepšiu predstavu o ľudskom tele ako teoretické rozprávanie na hodinách.

Aké sú odozvy ?

Za uplynulé dva mesiace, čo je výstava Body The Exhibiton dostupná v Bratislave, navštívilo tento edukatívny projekt už veľké množstvo spokojných návštevníkov. Pri výstupe mal každý z nich možnosť vyjadriť sa k tomu, čo na výstave videl a počul. Z hodnotení návštevníkov vyplynulo, že k umocneniu ich zážitku suverénne prispel odborný výklad vyškolených medikov, ktorí sa nachádzajú rozmiestnení po celej výstave.

Čo je na výstave ?

Na výstave učitelia a návštevníci uvidia kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Špeciálna galéria je venovaná aj detailnému vývoju ľudského plodu. Galérie sú doplnené veľkoplošnými obrazovkami s 3D animáciami a zaujímavými dokumentmi. Exponáty výstavy sú v rôznych pozíciách, aby priblížili návštevníkom, čo sa deje v ich tele počas pohybu, pri športe i odpočinku. V každej galérii budú pripravení študenti medicíny, ktorí zodpovedia otázky návštevníkov alebo podajú ucelený výklad k jednotlivým exponátom.

Koľko stojí účasť na vzdelávacej aktivite pre učiteľov ?

Je zdarma. V prípade, že má učiteľ záujem sa zúčastniť, môže sa registrovať prostredníctvom  formulára vpravo. Učiteľ cestuje na aktivitu samostatne na náklady vysielajúcej organizácie. Učitelia registrovaní prostredníctvom formulára majú Vzdelávaciu aktivitu bezplatne.