Aj tento rok sa budú môcť priaznivci bádania  zúčastniť populárneho a jedinečného podujatia „Noc výskumníkov.“ Je to festival vedy, ktorého cieľom je popularizovať vedu a bádanie. „Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy. Hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ ukázať, že výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.  Tí vysvetlia, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka. Ale aj čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú a k čomu ich ich práca priviedla. V neposlednom rade aj kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.“ -približujú podujatie organizátori

30.9. (piatok)

Noc výskumníkov pripadá v tomto roku na deň 30.9.2016, počas ktorého budú v rôznych slovenských mestách pripravené rôzne aktivity. Hlavný organizátor podujatia je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity za pomoci Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR. Organizátori sľubujú opäť  bohatý a maximálne pestrý program. Chcú, aby oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku. Pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

 

Program podujatia v jednotlivých mestách nájdete na tomto linku http://www.nocvyskumnikov.sk/program.html