Na slovenských koľajniciach už o niekoľko dní bude rozprávať históriu unikátny Legiovlak. Môžete ho vidieť aj vy. Expozícia Legiovlaku je určená pre odbornú i laickú verejnosť všetkých vekových kategórií, pamätníkov a ich potomkov, ale predovšetkým deti a mládež. Súčasťou výstavy je aj množstvo dobových dokumentov a artefaktov. Posádka vlaku v dobových uniformách sprevádza návštevníkov vlakom s odborným výkladom a vie pomôcť aj s dohľadaním predka – legionára.

Rezervujte si miesto pre svoju skupinu

Pre učiteľa môže byť návšteva Legiovlaku so žiakmi jedinečným spôsobom ako konfrontovať deti s históriou a nadchnúť ich na ďalšie hodiny dejepisu. Rezervovať si môžete už dnes bezplatnú prehliadku pre svoju skupinu. Rezervácie sa vykonávajú prostredníctvom rezervačného formulára, ktorý je dostupný na tomto linku : http://legie100.com/legiovlak

 

Po prehliadke vám sprievodca naviac na požiadanie poskytne brožúru a multimediálne CD dvoch panelových výstav Nadácie Milana Rastislava Štefánika „Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920“ a „Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik 21.7.1880 – 4.5.1919“, ktoré môžete ďalej využívať na interaktívnych tabuliach na hodinách dejepisu.

Je to unikát

Unikátny Legiovlak je vernou replikou legionárskeho vlaku – ešalónu z obdobia rokov 1918–1920. Vlak je súčasťou projektu Legie 100, ktorý sa začal v 2014 pri príležitosti 100. výročia začiatkov boja československých légií za samostatný štát. Hlavnou myšlienkou projektu je navrátiť do povedomia verejnosti odkaz zakladateľov moderného štátu. Legiovlak tvorí 13 zrekonštruovaných vozňov a predstavuje vojenské ešalóny prepravované železnicou, ktorými sa desaťtisíce československých legionárov prepravili naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále, pričom pri prejazde museli bojovať s boľševikmi. Pre čo najväčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov a životných podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov, boli vybrané najčastejšie používané vagóny. Súprava vlaku sa skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov.

Podrobné informácie môžete získať na stránke www.legiovlak.cz vrátane virtuálnej prehliadky interiéru vozňov: https://walkinto.in/tour/Wy2NWgn5Ux-kl3Nbl39Le#

Kde bude Legiovlak ?

5. – 7. júna – žel.stanica Vrútky

10. – 11.júna – žel.stanica Lučenec

Organizácia je tiež dôležitá

Rezervovať je potrebné skupinu, s ktorou prídete, aby sa posádka vedela pripraviť na vašu návštevu a zabezpečiť všetko potrebné. Urobiť tak môžete TU : http://legie100.com/legiovlak

Môžete sa tešiť na zaujímavú atmosféru a zážitky, ktoré vaši žiaci zažijú v Légiovlaku. Ďalšie informácie o Légiovlaku a histórii čs. légií môžete nájsť tiež na facebooku Legiovlak SK, kde sa môžete podeliť aj so svojim zážitkami z prehliadky.

Na Vašu návštevu sa teší tím Légiovlaku !

A DAJTE VEDIEŤ AJ KOLEGOM

Zdieľaj s kolegami!