Cestujeme so žiakmi na miesta, kde môžu objavovať, spoznávať a vzdelávať sa. Spoločne nadobúdame poznanie z oblastí histórie, zemepisu, matematiky a iných vied. Rozvíjame  fantáziu, hravosť a zručnosti. Vráťme sa v čase a spoločne prežime nedávnu minulosť v školách. Písanie husím brkom, bridlicové tabuľky a vypočutie si príbehov starých baníkov. Môžeme navštíviť školu v baníckej obci Španej doline. Tu sa to všetko začína 🙂 . Katka, riaditeľka Historickej školy prof. Jozefa Mistríka, mi porozprávala príbeh a sprevádzala ma programom a tvorivohravými aktivitami. Ďakujem za príležitosť stráviť čas v Španej doline a dozvedieť sa veľa nového.

Zdroj: https://www.facebook.com/historickaskola/

Príbeh Historickej školy prof. Jozefa Mistríka

Historická škola prof. Jozefa Mistríka je výnimočná z viacerých dôvodov. Prvým, je názov Historickej školy.  Prof. Jozef Mistrík sa narodil v Španej Doline, bol jazykovedec a súdny grafológ stredoeurópskeho formátu. Jeho rodina nám dala súhlas používať jeho meno, a preto naša škola má presný názov Historická škola prof. Jozefa Mistríka.

Druhý dôvod, prečo je Historická škola zaujímavá, je miestom, kde sa nachádza. Starobylá budova z roku 1560, tzv. Lavondórium si „pamätá“ všetky dôležité udalosti, ktoré sa v Španej Doline udiali. Skoro päťstoročná budova „zažila“ spracovanie zelenej , tzv. cementačnej vody, vytekajúcej z medených baní, taktiež kontrolu kvality vyťaženej medenej rudy, kreslenie banských máp, vyplácanie mzdy baníkom… až po súčasnosť. Toto miesto má naozaj svojho ducha – genius loci.

Tretím výrazným dôvodom, prečo je Historická škola výnimočná, je jej interaktívny program. Má formu, inšpirovanú obecnou školou z minulého storočia a obsah, poskladaný z autentických údajov a informácií z minulosti baníctva, včlenených do tajuplných príbehov.

Zdroj: https://www.facebook.com/historickaskola/

Žiaci tvoria, hrajú sa a vzdelávajú

Interaktívny program je pripravený tak, aby zaujal každú vekovú skupinu návštevníkov, ktorí k nám zavítajú. Napríklad máme skupinu predškolákov, pre ktorých je samozrejme pripravený úplne iný program ako pre žiakov 6. ročníka ZŠ, alebo pre skupinu dospelých. Žiaci si vyskúšajú bridlicové tabuľky, husie brká, kovové pierka. Odhalíme tajomstvo stroskotaných portugalských plachetníc. Druhou časťou interaktívneho zážitkového programu je dobrodružné objavovanie baníckych technických pamiatok, unikátnej architektúry a divej prírody Španej Doliny.

Zdroj: https://www.facebook.com/historickaskola/

Chodíme pozerať napríklad v horách ukrytú odvodňovaciu štôlňu Mann, tzv. Fajtlová, kde je úžasná energia, alebo haldu Maximilián, odkiaľ je neuveriteľný výhľad do ďaleka… a neprezradím všetko…príďte sa pozrieť, je tu naozaj veľmi veľa tajomstiev a tajomných miest. Každý si tu môže nájsť to svoje miesto 🙂 .

Zdroj: https://www.facebook.com/historickaskola/

Čo je tvojou inšpiráciou?

Moja práca mi úplne zmenila môj doterajší život. Donedávna som ešte pôsobila na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, kde som veľa vecí riešila hlavne teoreticky. Teraz mám možnosť doplniť si študovaním informácie o histórii Španej Doliny, baníctva, geológie a nášho školstva v minulosti. Mám možnosť tvoriť – zariadiť interiér Historickej školy, vymyslieť a doplniť dôležité artefakty, s ktorými počas interaktívneho programu pracujem… napríklad obrovské pečiatky, alebo veľkú bábku permoníka – škriatka Španča, alebo oblečenie pre lektorku, vytvorenie web stránky www.historickaskola.sk a pod.

A moje motto: Keď sa sústredíme na náš vnútorný svet, môžeme ovplyvniť úplne všetko – svojím postojom, svojou vibráciou, svojím vnímaním, svojou interpretáciou, spôsobom ako do tohto priestoru vstupujeme, to čo ponúkame, taký dar prinášame.. Sme nezameniteľné a unikátne bytosti… všetci sme zázrak! 🙂

Vytvorila: Nikola Laurenčíková

Pozrite si tiež:

Zdieľajte s kolegami tento blog!