Tvorba pozitívnej sociálnej klímy2019-07-30T09:55:54+02:00

So žiakmi o porozumení – slovko PROSÍM

Téma „poprosenia“ a žiadosti je pomerne široká a môžete ju poňať rôzne. Samotná prosba má niekoľko odtieňov – od požiadania o pomoc, cez napĺňanie potrieb, až po vyžadovanie práva na niečo. Deti by mali

By |8 apríla, 2024|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na So žiakmi o porozumení – slovko PROSÍM

So žiakmi o porozumení – slovko ĎAKUJEM

Aj keď sa táto časť môže zdať ako klišé, v spoločnosti je skutočná kríza slušnosti a tá začína a končí práve pri slovíčkach ďakujem, prosím a prepáč. Pri téme čarovných slovíčok sa veľmi pekne otvára téma komunikácie činmi.

By |5 apríla, 2024|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na So žiakmi o porozumení – slovko ĎAKUJEM

So žiakmi o porozumení – Tvorba porozumenia

Témou tejto časti je „stavba domu porozumenia“.  Deťom sa dá pekne transformovať poznanie, že podobne ako mosty, si staviame domy porozumenia. Tento krát z iného pohľadu je poukázané na to, ktoré vlastnosti vytvárajú pevné

By |31 marca, 2024|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na So žiakmi o porozumení – Tvorba porozumenia

So žiakmi o porozumení – Predchádzajme nedorozumeniam

V tejto časti sa dotýkame momentov, ktoré oslabujú porozumenie. Nedorozumenia sú prirodzené, ak ich je však veľa, môžu vyústiť až do šikanovania, ktoré pramení práve z nedostatku porozumenia. Deti si v tejto časti majú

By |31 marca, 2024|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na So žiakmi o porozumení – Predchádzajme nedorozumeniam

So žiakmi o porozumení – Zlepšuj porozumenie

Infografika sa zameriava na výzvu k porozumeniu. Poukazuje na to, že porozumenie môžeme zvyšovať alebo znižovať práve tým, že niektoré činnosti rozvíjame alebo zanedbávame. Zaujímavé poznanie môže byť, že rozvíjaním jedného sa automaticky posúvajú aj

By |31 marca, 2024|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na So žiakmi o porozumení – Zlepšuj porozumenie

So žiakmi o porozumení – Mosty porozumenia

Tvorba mostov medzi ľuďmi je základným predpokladom porozumenia. Deťom sa snažíme vysvetliť a znázorniť, že naše vzťahy sú akoby mosty, po ktorých sa neskôr snažíme „dopravovať“ naše spoločné veci. Napríklad záujmy, myšlienky, aktivity... Téma sa

By |31 marca, 2024|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na So žiakmi o porozumení – Mosty porozumenia

Deň bezpečnejšieho internetu 2024

Deň bezpečnejšieho internetu je príležitosťou zamyslieť sa nad životom detí, ale aj nás dospelých, na sociálnych sieťach a v online priestore všeobecne. Aj "naše" školské deti trávia časť svojho dňa vo virtuálnom priestore a

By |6 februára, 2024|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Deň bezpečnejšieho internetu 2024

Deň pre bezpečnejší internet – aktivity do triedy

Spomínate si na to, ako ste sa učili plávať?  Pamätáte si ten pocit, keď ste mali celé telo ponorené do vody a niekto sa vám snažil vysvetliť, čo máte robiť rukami a nohami, aby

By |8 februára, 2023|Categories: Novinky, Pozitívna sociála klíma, Vzdelávacie hry|Komentáre vypnuté na Deň pre bezpečnejší internet – aktivity do triedy

Preventívne nástenky o živote v online priestore v českom jazyku

Život na sociálnej sieti je ako návšteva divadla. Je náročné v spleti informácií a pútavého obsahu rozlíšiť, čo je skutočnosť, fikcia, či polopravda. Podporiť tvorbu zodpovedných postojov u žiakov a študentov môžeme aj kvalitnou

By |12 januára, 2023|Categories: Novinky, Pozitívna sociála klíma|Komentáre vypnuté na Preventívne nástenky o živote v online priestore v českom jazyku

Nástenky o šikanovaní už aj v českom jazyku

Šikanovanie je nechcenou súčasťou takmer všetkých škôl. Niekde málo - raz za čas, niekde často a niekde "pod pokrývkou", kde dospelí ani netušia... Šikanovanie v škole a v triedach ovplyvňuje atmosféru učenia,

By |12 januára, 2023|Categories: Novinky, Pozitívna sociála klíma|Komentáre vypnuté na Nástenky o šikanovaní už aj v českom jazyku

Nový Akčný plán proti šikane

Možno ste postrehli, že téme šikanovania sa venuje nový „AKČNÝ PLÁN RIEŠENIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ROKY 2022 – 2023“, ktorý vypracovalo MŠVVaŠ SR v spolupráci s partnermi a spolugestormi. Akčný plán dáva celému kontextu

By |3 februára, 2022|Categories: Pozitívna sociála klíma, Práva učiteľov, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Nový Akčný plán proti šikane

V Miloslavove neútočilo len 16-ročné dievča, ale aj systém.

S odstupom pár dní zaplavili média rôzne názory a postoje k tomu, čo sa medzi dievčatami v Miloslavove stalo 2. januára.  Politici by strkali deti do polepšovne, obec s políciou ide narýchlo koordinovať prevenciu.

By |9 januára, 2022|Categories: Pozitívna sociála klíma|Komentáre vypnuté na V Miloslavove neútočilo len 16-ročné dievča, ale aj systém.

Veľké preventívne nástenky dostali malé sestry

Naše - vaše preventívne chodbové nástenky o šikanovaní a sociálnych sieťach (Triptychy) putovali za posledný rok do stovky škôl naprieč celým Slovenskom. Záleží nám, aby sa informácie o dôležitých témach dostali v pútavej forme

By |21 októbra, 2021|Categories: Pozitívna sociála klíma|Komentáre vypnuté na Veľké preventívne nástenky dostali malé sestry

Kyberšikana – súčasťou Trestného zákona?

Kyberšikanovanie je fenoménom súčasnej dátovej a elektronickej doby. Označuje opakované konanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológii, ktoré má za cieľ niekoho poškodiť, zastrašiť ho, spôsobiť mu poníženie, stratu dôvery alebo v ňom vyvolávať iné nepríjemné pocity.

By |22 marca, 2021|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Kyberšikana – súčasťou Trestného zákona?

Infografika do školy – Sociálne siete

Život na sociálnej sieti je ako návšteva divadla. Je náročné v spleti informácií a pútavého obsahu rozlíšiť, čo je skutočnosť, fikcia, či polopravda. Podporiť tvorbu zodpovedných postojov u žiakov a študentov môžeme aj kvalitnou

By |10 februára, 2021|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Infografika do školy – Sociálne siete

Deň bezpečnejšieho internetu – bezpečný internet v infografikách

Deň bezpečnejšieho a lepšieho internetu s podtitulom "Spoločne za lepší internet", pripadá v roku 2021 na 9.február. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť o  internete a sociálnych sieťach - nabáda na zodpovedné a bezpečne využívanie

By |6 februára, 2021|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Deň bezpečnejšieho internetu – bezpečný internet v infografikách

Korona mení aj prejavy šikanovania

Zmeny v spoločnosti sa vždy odrazia v bežných medziľudských vzťahoch. Čím prichádzajú zmeny rýchlejšie, tým sa správanie ľudí mení viditeľnejšie. Zvlášť, ak sú príčiny spoločenských zmien spojené so strachom a neistotou.  Takúto unikátnu, aj keď nechcenú,

By |23 septembra, 2020|Categories: Pozitívna sociála klíma|Komentáre vypnuté na Korona mení aj prejavy šikanovania

Učiteľský adresár kontaktov – dobrá pomôcka pre začínajúceho učiteľa

Učiteľský adresár vznikol ako online pomôcka pre učiteľov, ktorý združuje kontakty a odkazy na stránky, blogy a komunity prínosné pre prácu pedagóga. Môže byť užitočný najmä pre začínajúcich učiteľov, inšpirovať sa však môžu aj

By |31 augusta, 2020|Categories: Pozitívna sociála klíma, Práva učiteľov, Profesijná orientácia žiakov, Výlety a exkurzie, Vzdelávacie atrakcie, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Učiteľský adresár kontaktov – dobrá pomôcka pre začínajúceho učiteľa

Kontakty, ktoré by mal poznať každý žiak

Práve v týchto dňoch štartuje nový školský rok. Zvláštny školský rok. Školstvo nebolo nikdy tak dynamické ako posledné mesiace. Pre žiakov, rodičov a samozrejme učiteľov. Pri všetkom, čo bude potrebné spraviť a stihnúť, nezabudnime

By |30 augusta, 2020|Categories: Pozitívna sociála klíma|Komentáre vypnuté na Kontakty, ktoré by mal poznať každý žiak

Infografika do školy – Triptych o šikanovaní

Šikanovanie je nechcenou súčasťou takmer všetkých škôl. Niekde málo - raz za čas, niekde často a niekde "pod pokrývkou", kde dospelí ani netušia... Šikanovanie v škole a v triedach ovplyvňuje atmosféru učenia,

By |12 augusta, 2020|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Infografika do školy – Triptych o šikanovaní

Letné cestovateľské vzdelávacie programy

Chcete uzavrieť školský rok so svojimi žiakmi netradičným spôsobom v tomto netradičnom období? Poďte s nami na letný jednodňový cestovateľský program. Vyberte si jeden deň od júna a do augusta a vezmite svojich žiakov

By |21 júna, 2020|Categories: Pozitívna sociála klíma, Výlety a exkurzie, Vzdelávacie atrakcie|Komentáre vypnuté na Letné cestovateľské vzdelávacie programy

Ako môže učiteľ chrániť deti na diaľku…

Prerušenie klasického vyučovania deti odstrihlo od dennej dochádzky do školy. Mnohí žiaci sa tešia, že ostávajú doma a nemusia do školy, niektoré deti však zostali v nútenej izolácii so svojim agresívnym rodičom, či inou

By |24 mája, 2020|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Ako môže učiteľ chrániť deti na diaľku…

Infografika k šikanovaniu

STIAHNITE SI INFOGRAFIKU V KVALITE PDF www.exkurzie.com portál o školských výletoch Stiahnite si Katalóg vzdelávacích programov s predmetmi a kontaktami do svojho mobilu, tabletu, či PC

By |8 februára, 2020|Categories: Pozitívna sociála klíma|Komentáre vypnuté na Infografika k šikanovaniu

Keď sa stretne vzdelávanie s hudbou

Hudba je balzam na dušu. Nielenže má v sebe zvláštnu energiu, ktorá nám častokrát dokáže pozdvihnúť náladu, ale je aj príjemným spestrením na cestách, v práci či na školách. Keď sa hudba spojí so zážitkom a vzdelávaním, dokáže

By |23 apríla, 2019|Categories: Pozitívna sociála klíma, Profesijná orientácia žiakov, Vzdelávacie atrakcie|Komentáre vypnuté na Keď sa stretne vzdelávanie s hudbou

10 zásad, ktoré ti pomôžu prežiť v školstve

Ahoj pedagóg ! Prepáč za toto skoro oficiálne oslovenie, ale je to z úcty k vychovávateľom, špeciálnym a sociálnym pedagógom, ktorí by sa v oslovení učiteľ nemuseli nájsť. Možno si v škole už „inventár“ a možno „nová

By |20 januára, 2019|Categories: Pozitívna sociála klíma, Práva učiteľov, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na 10 zásad, ktoré ti pomôžu prežiť v školstve

Nová smernica k šikanovaniu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí

By |4 septembra, 2018|Categories: Pozitívna sociála klíma, Práva učiteľov, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Nová smernica k šikanovaniu

Ak mám nasmerovať svojich študentov k zmyslu svojho života, musím vedieť kto sú…

Byť riaditeľom školy nie je ľahké. Zvlášť riaditeľom zlej školy. Za istých podmienok však existuje cesta von. Dôležité je pritom uvedomovať si svoje miesto, svoje poslanie, svoju moc... Vo svete rebríčkovania, testovania a "hier" na

By |9 apríla, 2018|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Ak mám nasmerovať svojich študentov k zmyslu svojho života, musím vedieť kto sú…

Záškoláctvo, netráp našu školu!

Záškoláctvo predstavuje vážny problém vo vzdelávaní detí. Snahou takmer každého učiteľa a riaditeľa školy sú dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. Okrem osobného potenciálu vzdelávaných detí a prístupu učiteľa, na výsledky pôsobia aj ďalšie faktory, ktoré rozhodujú o vedomostiach

By |4 januára, 2018|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Záškoláctvo, netráp našu školu!

Vzťah učiteľ – žiak. Puto možno na celý život

"Komoditou" budúcnosti, ktorou sa budú možno školy časom od seba odlišovať, bude schopnosť vzdelávať deti s najrôznejšími potrebami. Dnes sú ešte stále víťazmi školy s výbornými výsledkami žiakov z testovania, školy, kde sú deti vyhrávajúce

By |1 januára, 2018|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Vzťah učiteľ – žiak. Puto možno na celý život

Komunikácia s problémovým žiakom a jeho rodičom

Určite aj vy občas cítite aká je náročná práca so žiakmi, ktorí sa správaním vymykajú očakávaniam pedagógov, či spolužiakov. Kontakt s problémovými žiakmi a ich rodičmi je náročný. O tom nepochybujeme. Za 10 rokov práce na

By |29 októbra, 2016|Categories: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|Komentáre vypnuté na Komunikácia s problémovým žiakom a jeho rodičom
Go to Top